โหลดข้อมูล
กระเป๋าถือ 2 หู ลายกระรอก สีเขียว
รหัสของที่ระลึก : กป16152
หมวดหมู่ : กระเป๋า
สถานะของที่ระลึก : พร้อมส่ง
ราคา
369 บาท
จำนวน

ติดต่อมูลนิธิ

มูลนิธิรามาธิบดีฯ Ramathibodi Foundation

เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 270 Rama VI Rd. Rajthevi District, Bangkok 10400.

Tel : 66(0)-2201-1111 Fax : 66(0)-2201-1481
Mail : info@ramafoundation.or.th