โหลดข้อมูล

ของที่ระลึกแนะนำ

 • กระเป๋าถือแนวตั้ง สีกรมท่า(ใบใหญ่)

  140 บาท
 • กระเป๋าถือแนวตั้ง สีกรมท่า(ใบเล็ก)

  120 บาท
 • กระเป๋าสะพาย คำว่าให้...ไม่สิ้นสุด(สีเทา)

  99 บาท
 • กระเป๋าถือแนวตั้ง สีดำ(ใบเล็ก)

  120 บาท
 • เสื้อโปโล สีดำ L

  250 บาท
 • หมวกลาย Issue 2017

  299 บาท

ติดต่อมูลนิธิรามาฯ

มูลนิธิรามาธิบดีฯ Ramathibodi Foundation

เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 270 Rama VI Rd. Rajthevi District, Bangkok 10400.

Tel : 66(0)-2201-1111 Fax : 66(0)-2201-1481
Mail : info@ramafoundation.or.th