โหลดข้อมูล
มูลนิธิรามาธิบดีฯ > ร่วมบริจาคเงิน

โครงการบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

โครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการดูแลให้คนไทยทุกคน ทุกระดับชั้น

โครงการวิจัยและนวัตกรรม

มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการดูแลให้คนไทยทุกคน ทุกระดับชั้น มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนมาเกือบครึ่งศตวรรษ

โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ดำเนินการก่อสร้างสถาบันการแพทย์แห่งใหม่ขึ้นบนเนื้อที่กว่า319ไร่ ที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการกองทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อเป็นสถานศึกษาและโรงพยาบาลในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์

โครงการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด

ทุกวัน... ยังมีผู้ป่วยอีกจำนวนมากที่ยังรอความหวังว่าสักวันจะ หายจากความทุกข์ทรมานที่เกิดจากโรคร้าย และได้กลับมาใช้ ชีวิตที่เป็นปกติ “โครงการกองทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้”